Các quốc gia sở hữu tàu sân bay | Aircaft carriers

[postlink]http://voiceofvietnamese.blogspot.com/2011/06/cac-quoc-gia-so-huu-tau-san-bay-aircaft.html[/postlink]http://www.youtube.com/watch?v=Yy6hN3cswL8endofvid
[starttext]
Tàu Khựa mới khoe con tàu sân bay đồng nát để dọa anh em Đông Nam Á..
Nhân tiện, giới thiệu cho mọi người tình hình lực lượng tàu sân bay trên thế giới để tham khảo...[endtext]

0 comments:

Post a Comment